MENU

Polisi E-Penyertaan

Pihak Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) telah menyediakan ruangan tinjauan (survey) / undian / Kajian Soal Selidik yang terdapat dalam laman web rasmi Selangor (MDHS) serta di FB MDHS.

Pengguna adalah TIDAK dibenarkan melakukan perkara-perkara seperti berikut semasa sesi menjawab:

  1. Memuat naik emel atau menghantar maklumat yang mengandungi perkara-perkara berikut:
  • Menyalahi undang - undang, berbahaya, berbaur ancaman, kesat, menganggu, berbaur fitnah
  • Mengandungi mana - mana pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan dan bahan promosi, komersial atau sebaliknya, termasuk pautan kepada laman web / portal yang mengandungi bahan seperti itu.
  • Mengandungi virus - virus perisian atau mana - mana kod komputer lain, fail atau program yang direka untuk merosakkan, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana – mana perisian komputer, perkakasan atau kelengkapan telekomunikasi.

      2. Mengguna atau mewujudkan satu pengenalan palsu (termasuk menggunakan nama samaran,
          penyamaran oleh orang atau entiti lain, atau menyatakan sesuatu yang palsu).

3.  Mengancam, mengintip atau memalukan mana - mana pengguna lain.

4.  Mengehadkan atau menghalang mana - mana pengguna lain daripada menggunakan laman web ini;

  5.  Mengganggu, melumpuh, membeban, menjejas kerja, penampilan laman web, server atau jaringan 
       yang disambungkan kepada laman web.

Pihak MDHS berhak untuk menyekat ID Pengguna daripada sesi Pandangan Awam  (E-Penyertaan) ini.