MENU

Statistik E-Perkhidmatan Januari hingga Disember 2020

(Januari - Mac 2020)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA) 127            
  2 E-Bayar              

3

E-Penyerahan OSC Online

43            
4

E-Pemprosesan OSC Online

43            

 

JUMLAH

  100   100   100  

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014