MENU
Statistik E-Perkhidmatan
     Januari hingga Disember 2021
 
     (Januari - Mac 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA)

145

1.5

 

 

 

 

 

  2

E-Bayar

9,631

96.9

 

 

 

 

 

3

E-OSC Online

47

0.5

 

 

 

 

 

4

E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)

114

1.1

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

9,937

100%

 

 

 

 

 

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014

 

 
 

(April - Jun 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA)

 

         

 

2

E-Bayar

 

         

 

3

E-Penyerahan OSC Online

 

         

 

4

E-Pemprosesan OSC Online

 

         

 

 

JUMLAH

 

         

 

 
 
 

 

(Julai - September 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Aduan

 

         

 

2

E-Bayar

 

         

 

3

E-Penyerahan OSC Online

 

         

 

4

E-Pemprosesan OSC Online

 

         

 

 

JUMLAH

 

         

 

 

 

 

 

(Oktober-Disember 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

E-Aduan

 

         

 

2

E-Bayar

 

         

 

3

E-Penyerahan OSC Online

 

         

 

4

E-Pemprosesan OSC Online

 

         

 

 

JUMLAH