MENU
  1. U.U.K. (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) (MDHS) Akta Jalan, Parit & Bangunan 2005
  2. U.U.K. (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) (MDHS) Kesalahan-kesalahan Kerajaan Tempatan 2005
  3. U.U.K. Taman (MDHS) 2005
  4. U.U.K. Vandalism (MDHS) 2005
  5. U.U.K. Tandas Awam (MDHS) 2005
  6. U.U.K. Tanah Perkuburan Islam (MDHS) 2005
  7. U.U.K. Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDHS) 2005
  8. U.U.K. Pusat Siber & Kafe Siber (MDHS) 2007
  9. U.U.K. Krematorium (MDHS) 2007
  10. U.U.K. Kolam Renang (MDHS) 2007
  11. U.U.K. Pusat Kecantikan & Penjagaan Kesihatan (MDHS) 2007
  12. U.U.K. Pasar (MDHS) 2007
  13. U.U.K. Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (MDHS) 2007
  14. U.U.K. Hotel (MDHS) 2007
  15. U.U.K. Iklan (MDHS) 2007
  16. U.U.K. Iklan Pilihanraya (MDHS) 2007
  17. U.U.K. Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-sarap (MDHS) 2007
  18. U.U.K. Penjaja (MDHS) 2007
  19. U.U.K. Kerja Tanah (MDHS) 2007
  20. U.U.K. Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDHS) 2007
  21. U.U.K. Pelesenan Establisymen Makanan (MDHS) 2007
  22. U.U.K. Pengendali Makanan (MDHS) 2007
  23. U.U.K. Pusat Sukan Persendiriran (MDHS) 2007
  24. Perintah Tetap (Mesyuarat) (MDHS) 2007
  25. Perintah Pengangkutan Jalan Peruntukan Tempat Letak Kereta (MDHS) 2007