MENU

Daerah Hulu Selangor (dahulu dieja Ulu Selangor) merupakan salah sebuah daerah yang terletak di utara Negeri Selangor. Dari sudut geografi,Daerah Hulu Selangor terletak di utara Lembah Klang dengan keluasan 174,047 hektar,hampir sama keluasan dengan Negeri Melaka.Jumlah penduduknya lebih kurang 178,500 orang(2005) atau 3.7 peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk Negeri Selangor,dan kini semakin meningkat sejajar dengan pembangunan semasa.

Daerah Hulu Selangor juga merupakan daerah yang terbesar daripada sembilan buah daerah di Negeri Selangor. Ia bersempadan dengan Negeri Perak di utara dan Negeri Pahang di sebelah timur.Daerah yang pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai “The Sleeping Hollow” serta terletak di kawasan terpinggir dari limpahan kemajuan negara, kini telah mengorak langkah dengan menggiatkan pembangunan dan kemajuan di semua bidang selaras dengan visi Negeri Selangor ke arah “Negeri Idaman,Maju dan Sejahtera”.

Daerah ini mempunyai 13 buah mukim iaitu:

 Bil
Mukim
Keluasan(Hektar)
Keluasan(Ekar)
 1  Hulu Bernam (Utara  dan Selatan)
44,680
11,0405
 2  Kalumpang
4,144
10,240
 3  Kuala Kalumpang
3,885
9,599
 4  Sungai Gumut
4,144
10,240
 5  Sungai Tinggi
16,006
39,550
 6  Kerling
17,534
43,326
 7  Ampang Pecah
4,143
10,237
 8  Buloh Telur
2,589
6,397
 9  Pertak
20,383
50,366
 10  Rasa
8,262
20,416
 11  Batang Kali
16,265
40,191
 12  Hulu Yam
11,111
27,456
 13  Serendah
12,901
51,647
Jumlah
174,047
430,070

Sumber : Pejabat Daerah & Tanah Hulu Selangor, 2007