MENU

Makluman kepada semua.

Semua kerja - kerja tapak pembinaan dan kerja - kerja pengubahsuaian premis, bangunan dan kediaman TIDAK DIBENARKAN kecuali kerja - kerja pembinaan kritikal dan kerja - kerja pembaikan merujuk kepada kenyataan media Kementerian Kerja Raya Malaysia bertarikh 30 Mei 2021.