MENU

Terima Kasih Dato' Seri Amirudin Shari atas penerangan yang jelas mengenai peranan PBT di Selangor dalam hal perkara mengenai operasi sektor pengilangan dan pembuatan bagi tujuan pengawalan Covid-19.