MENU

KENYATAAN MEDIA PELANCARAN TABUNG ENDOWMEN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) mengadakan Majlis Pelancaran Tabung Endowmen Majlis Daerah Hulu Selangor pada 21 Disember 2020 yang diadakan secara maya melalui media rasmi MDHS.

Tabung Endowmen ini merupakan yang pertama kali diwujudkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di negara ini dan MDHS merupakan PBT pertama di Malaysia yang melengkapkan sepenuhnya peruntukan am kewangannya seperti terkandung di seksyen 39, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Majlis perasmian disempurnakan oleh Tuan Dr. Mohd Azhar bin Mohamed Ali, Yang Dipertua MDHS. Turut hadir bersama Yang Dimuliakan Raja Dato’ Muzaffar bin Raja Redzwa, Orang Besar Daerah Hulu Selangor dan Tuan Awaludin bin Zakaria, Setiausaha MDHS.

Pelancaran turut menampilkan penampilan istimewa, Dr. Haji Razali Othman,  Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan selebriti terkenal Dr. Mohd Farid Ravi Abdullah, Pensyarah Kanan Kolej Islam Selangor (KUIS) yang merupakan Ahli Lembaga Pemegang Amanah Endowmen MDHS.

Istilah endowmen sangat popular di luar negara sebagai  sebuah  tabung  kebajikan bagi mengumpul  dana melalui sumbangan sukarela yang mana hasil atau pulangan  yang  dijana memberi manfaat kepada masyarakat sama seperti wakaf. 

Perbezaan kedua-dua ini adalah pada pemegang amanahnya. Wakaf pemegang amanah adalah Majlis Agama Islam Negeri  manakala endowmen pemegang amanah adalah Majlis Daerah Hulu Selangor sendiri.

Inisiatif ini diambil berlandaskan kepada Matlamat Pembangunan  Lestari  (SDG) yang menjadi agenda global apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa  Bersatu (PBB) mengariskan sebanyak 17  matlamat yang perlu dicapai oleh semua negara menjelang 2030.

Sebagai langkah awal, MDHS menumpukan kepada 3 daripada 17 matlamat tersebut seperti berikut:
 
SDG 1 : TIADA KEMISKINAN atau ‘NO POVERTY’

Majlis berazam menamatkan kemiskinan dalam semua  bentuk  di Daerah Hulu Selangor. Pada peringkat awal, program ini akan memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar miskin agar generasi ini tidak akan terus mewarisi kemiskinan keluarga mereka.

SDG 2 :  KELAPARAN SIFAR atau ‘ZERO HUNGER’

Fokus utama bukan sahaja memberi tumpuan mengakhiri kelaparan yang berlaku malah meningkatkan keselamatan dan nutrisi   makanan. Tumpuan akan diberikan kepada pelajar-pelajar di sebuah sekolah terpilih agar mereka bukan sahaja tidak lapar di sekolah malah akan dibekalkan makanan yang sihat dan selamat secara percuma supaya mampu membekalkan tenaga dan nutrisi kepada mereka untuk menjadi pelajar yang berkualiti. 
 
SDG 3 : PENDIDIKAN BERKUALITI ATAU ‘QUALITY EDUCATION’

Endowmen ini juga untuk menggerakkan program khidmat sokongan dan bantuan bagi memastikan pendidikan berkualiti dapat dilaksanakan di daerah ini secara  inklusif  dan saksama dimana peluang  pembelajaran dapat dinikmati oleh semua pelajar di daerah tercinta ini.

Dari matlamat yang disebutkan tadi dapat dilihat kumpulan sasar keatas program endowmen ini amat diberatkan kepada golongan pelajar. Hal ini kerana golongan ini merupakan bakal pemimpin dan pewaris kepada kelestarian pembangunan negara ini.

Tabung Endowmen ini dibuka kepada semua pihak yang ingin membuat sumbangan. 5 kaedah dan cara-cara membuat sumbangan iaitu melalui skim potongan gaji (untuk kakitangan (MDHS), kaunter pembayaran MDHS, kaunter Bank Rakyat atau kiosk, cek / wang pos / bank draf atas nama endowment MDHS dan melalui peti sumbangan di sekitar pejabat MDHS. 

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan tabung endowmen ini boleh hubungi Jabatan Perbendaharaan MDHS di talian 03-6064 1331 (samb. 135/151).