MENU

Peranan

Pihak berkuasa tempatan adalah kerajaan diperingkat tempatan yang bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, fizikal dan persekitaran bandar mengikut sempadan pentadbiran yang telah diwartakan.

Disamping bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan juga berperanan memberi perkhidmatan seperti berikut:

1.     Pembekal Perkhidmatan

2.     Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

3.     Pemangkin Pembangunan Sosial & Ekonomi

4.     Pelindung Alam Sekitar Bandar

5.     Pengutip Hasil Cukai

 

Visi

Hulu Selangor ke arah perbandaran bestari, memangkin pembangunan lestari dan membentuk masyarakat madani pada 2023.

 

Misi

Meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat Daerah Hulu Selangor dengan menyediakan pembangunan seimbang dan infrastruktur kondusif melalui tadbir urus yang cekap dan efisien

 

Objektif

Memberi serta menyediakan perkhidmatan perbandaran kepada semua penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor

 

Dasar Kualiti

Majlis Daerah Hulu Selangor berazam menyediakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti serta penambahbaikan yang berterusan demi kepuasan pelanggan.

 

Moto

Maju, Dinamik, Harmoni dan Sejahtera

 

Slogan

Daripada anda untuk anda