MENU

Direktori

 Jabatan Bangunan

Encik Md. Rizal bin Mohd Sofian @ Abd Karim, P.J.K

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 129

E-mel: rizal [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Landskap

LAr. Mohd Fadhil bin Mohd Lani

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 130

E-mel: fadhil [at] mdhs [dot] gov [dot] my

 

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Encik Mohd Shahril bin Ramli

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1050

E-mel: shahril [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Encik Amlie bin Ismail, P.P.T,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 163

E-mel: amlie [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Puan Nurulhuda Ahmad binti Khairuddin

Ketua Jabatan

No. Telefon (P) : 03-6064 1155

E-mel: nurulhuda [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Bahagian Korporat

Puan Junainah binti Abdullah

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 168

E-mel: junainah [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Bahagian Pusat Setempat (OSC)

Encik Mohd Razaini bin Ishak

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-60641331 samb. 167
 
E-mel: razaini [at] mdhs [dot] gov [dot] my

 

Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Sr. Husna binti Hassan

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6028 1305

 E-mel: husna [dot] hassan [at] mdhs [dot] gov [dot] my