MENU
 • Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima
 • Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
 • Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap
 • 1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:
  a) Kediaman – tiga kali seminggu
  b) Komersial – setiap hari
  2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
  3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
  4. Kutipan sampah pukal - sekali seminggu
 • Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
 • Keputusan permohonan lesen tidak berisiko - 1 hari bekerja
 • Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta
 • Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja
 • Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja
 • Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja