MENU
 
Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap bulan
bermula Januari hingga Disember 2019
 
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Disember 2019
 
BIL
PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD
% KESELURUHAN
BIL
%
BIL
%
CATATAN
PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD
1.
Permohonan serentak diproses dalam tempoh 108 hari dari tarikh permohonan diterima
6
6
100%
-
-
-
100%
2.
Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
NIL NIL NIL - - - NIL
3.
Maklum balas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja
202
202 100% - -
-
100%
4.
Perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dilaksanakan oleh Syarikat Konsensi dalam tempoh yang ditetapkan :
 
1. Kutipan sisa domestik
  • Kediaman – tiga kali seminggu
  • Komersial – setiap hari
2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
100
100
100%
-
-
-
100%
5.
Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
50
41 82% 9
18%
  82%
6.
Lesen tidak berisiko dikeluarkan dalam tempoh satu hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima
23
23
100%
- -
-
100%
7.
Melaksanakan program pembangunan masyarakat di Daerah Hulu Selangor tiga bulan sekali
3
3
100%
-
-
-
100%
 8.
 
Permohonan tambahan bangunan yang lengkap melalui buku panduan / pelan setara diproses serta merta
 
17 17
100%
- -
-
100%
9.
Permohonan maklumat pemilik yang lengkap diproses dalam tempoh tiga hari bekerja
  1. Pertukaran nama pemilik
  2. Pertukaran alamat pemilik
810 810 100% - - - 100%
10.
Permohonan pelan landskap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
1 1
100%
- -
-
100%
11.
Pemastian semua server beroperasi 24 jam x tujuh hari dengan sistem uptime tidak kurang daripada 90%
7
7
100%
- -
-
100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard
89%
 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2018 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2017
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014