MENU

Pelaksanaan APB Qe 5S:

Pembentukan Jawatankuasa 5S telah dibincangkan pada Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa APB 5S. Jawatankuasa adalah seperti berikut :-

 

1.Jawatankuasa Induk
Jawatankuasa Induk Pengurusan Tertinggi.
Jawatankuasa Induk Pelaksana.

 

2.Jawatankuasa Kerja
Jawatankuasa Audit Dalaman.
Jawatankuasa Induk Promosi.
Jawatankuasa Latihan.

 

Pengwujudan Sudut APB 5S di setiap Jabatan/Bahagian/Unit dilakukan bagi mempamerkan setiap aktiviti-aktiviti APB 5S yang telah dilaksanakan.

 

Objektif Umum 5S

             1. Menjadikan Kawasan Dan  Persekitaran MDHS Bersih, Selamat Dan Kondusif.

             2. Mewujudkan Sikap Bekerjasama Dan Bertoleransi.

             3. Mewujudkan Sistem Kerja Yang Seragam Berdasarkan Nilai-nilai 5S.

 
Objektif Khusus 5S
1. Memastikan Amalan 5S Dilaksanakan 10 Minit Sebelum Memulakan Tugas Dan 10 Minit Sebelum Tamat Tugas.
2. Memastikan Pelaksanaan Hari 5S Setiap Hari Jumaat.
3. Memastikan Gotong Royong Perdana Dilaksanakan Sekurang-kurangnya 2 Kali Setahun.
4. Memastikan Audit Dalam 5S Dilaksanakan Sekurang-kurangnya 6 Kali Setahun.
5. Memastikan Mesyuarat J/Kuasa Pelaksana Sekurang-kurangnya 4 Kali Setahun.
6. Memastikan Perbincangan 5S Peringkat Zon Sekurang-kurangnya 6 Kali Setahun.
7. Mendapatkan Persijilan 5S Sebelum April 2017.

 

Polis Amalan 5S

MDHS Komited Dalam Amalan 5s Dengan Mewujudkan Persekitaran Kerja Kondusif, Selamat, Ceria Dan Kemas Bagi Melahirkan Budaya Kerja Berkualiti Berteraskan Muafakat Untuk Pemantapan Organisasi

Misi, Visi dan Slogan 5S

 

Misi

Mencapai Budaya Kerja Berkualiti

Visi
Memperkasakan Amalan 5S

Slogan
“Persekitaran Berkualiti Pemangkin Inovasi”

 

Persijilan 5S terkini: 8 April 2016 - 7 April 2017