MENU

Assalamualaikum dan Selamat Pagi. Untuk makluman, Pihak MDHS akan memberikan perkhidmatan bagi pelupusan sisa pukal / kebun / perabot di kawasan taman perumahan bersempena musim perayaan. Pihak jabatan akan menempatkan tong roro bagi tujuan tersebut. Permohonan boleh dibuat di Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam MDHS (03-6064 1050). Terhad kepada yang terawal dan bergantung kepada "availability" tong. Terima kasih.