MENU

  • Tarikan Utama : Kawasantanah tinggi, Bangunan Bersejarah dan “Bird Watching”.
  • Kemudahan disediakan:
    • -8 Bilik -Dewan Makan
    • Bangunan ini sedang menjalani proses baikpulih