MENU

Bagi pemegang lesen MDHS 2020 boleh membeli pelekat lesen MDHS 2020 untuk ditampal/dipapar di pintu masuk premis perniagaan.

Sila bawa lesen perniagaan 2020 anda untuk rujukan pihak MDHS untuk membeli pelekat lesen MDHS 2020.

RM 5.00 bagi setiap 1 pelekat.

Waktu pembelian 8.00 pagi hingga 4.30 petang.