MENU

 

Client's Charter Achievement from January until December 2017

Client's Charter Achievement on January 2017

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 40 43 100 - - 100
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 72 72 100 - - 100
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja.            
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
28 28  100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
39 39 100 - - 100%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan.

Jalan - 9
Longkang - 21
Lampu Jalan - 25

Jumlah= 55

45 82 10 18 82
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan.            
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja.            

* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014