MENU
  • Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan.
  • Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan.
  • Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
  • Menguruskan sisa pepejal tiga (3) kali seminggu di kawasan perumahan dan setiap hari di kawasan komersial.
  • Pemotongan rumput sebulan sekali di kawasan lapang/ bahu jalan serta dua (2) kali sebulan di kawasan padang bola/ taman permainan.
  • Pembersihan parit dan longkang dua (2) kali setahun.
  • Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasrtuktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan.
  • Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan.
  • Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh 1 hari bekerja.