MENU
 Syarikat Bekalan Air Selangor
 Pengurus Kanan Wilayah Gombak / Hulu Selangor
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 www.syabas.com.my
 Phone : 03 60641273
 Fax : 03 6064152
 Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Email : Hselangor @ Jkr. Gov. My
 Phone : 03 60641040
 Fax : 03 6064112
 Jabatan Pengaliran & Saliran
 44000 Kuala Kubu Bahru Selangor
 Phone: 03 60641342
 Fax: 03 60643669
 Tenaga Nasional Berhad
 Lot 18, Jalan Rasathurai
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Phone : 03 60645800
 Fax : 03 60642969
 Pengurus Cawangan Pos Malaysia Berhad
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Phone : 03 60641131
 Fax : None