MENU

e-Services Statistic 2017

 

(Januari - Mac 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2016

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 1 0.0          
  2 E-Aduan 75 2.1          

3

E-Bayar

3,374 95.9          
4

E-Penyerahan OSC Online

34 1.35          
5

E-Pemprosesan OSC Online

34 1.35          
6

E-Taksiran

- -          

 

JUMLAH

3,518 100          

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014