MENU

(Julai - September 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen - - - -      

2

E-Aduan

115

4.52 90 3.45      

3

E-Bayar

2,347 92.18 2,438 93.49      
4

E-Penyerahan OSC Online

42 1.65 40 1.53      
5

E-Pemprosesan OSC Online

42 1.65 40 1.53      
6

E-Taksiran

- - - -      

 

JUMLAH

2,546 100 2,608 100