MENU

(April - Jun 2020)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen              

2

E-Aduan (SISPAA)              

3

E-Bayar

             
4

E-Penyerahan OSC Online

             
5

E-Pemprosesan OSC Online

             
6

E-Taksiran

             

 

JUMLAH