MENU

Statistik E-Perkhidmatan 2018

(Januari - Mac 2018)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2018

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 3 0.1          
  2 E-Aduan 107 2.1          

3

E-Bayar

4,962 96          
4

E-Penyerahan OSC Online

44 0.9          
5

E-Pemprosesan OSC Online

44 0.9          
6

E-Taksiran

- -          

 

JUMLAH

5,160 100          

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014