MENU

Statistik E-Perkhidmatan Januari hingga Disember 2020

(Januari - Mac 2020)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA) 127 2.29 107 1.60      
  2 E-Bayar 5,341 96.16 6,528 97.45      

3

E-Penyerahan OSC Online

43 0.78 32 0.48      
4

E-Pemprosesan OSC Online

43 0.78 32 0.48      

 

JUMLAH

5,554 100 6,699 100   100  

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014