MENU

Statistik E-Perkhidmatan Januari hingga Disember 2019

(Januari - Mac 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0 0 0 0 0 0 0
  2 E-Aduan (SISPAA) 81 1.61 223 4.43 13 0.36 317

3

E-Bayar

4,853 96.37 4,732 94.13 3,523 97.73 13,108
4

E-Penyerahan OSC Online

51 1.01 36 0.72 53 1.46 140
5

E-Pemprosesan OSC Online

51 1.01 36 0.72 53 1.46 140
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

5,036 100 5,027 100 3,642 100 13,705

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014