MENU

Statistik E-Perkhidmatan Januari hingga Disember 2020

(Januari - Mac 2020)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA) 127 1.88 107 2.18 49 0.01 283
  2 E-Bayar 6,547 96.8 4,735 96.51 3,512 97.04 14,794

3

E-Penyerahan OSC Online

43 0.64 32 0.65 29 0.8 104
4

E-Pemprosesan OSC Online

43 0.64 32 0.65 29 0.8 104

 

JUMLAH

6,760 100 4,906 100 3,619 100 15,285

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014