MENU

Pelan Strategik Majlis Daerah Hulu Selangor 2013-2018 (sila klik)

 

 

TERAS STRATEGIK

Beberapa strategi dan pelan tindakan telah dikenalpasti di dalam melaksanakan Pelan Strategik Majlis Daerah Hulu Selangor 2013-2018.

Strategik dan pelan tindakan yang digubal adalah berpandukan teras-teras berikut:

  1. Memantapkan pembangunan pengurusan modal insan dan tadbir urus. 
  2. Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan perbandaran, kemudahan dan infrastruktur awam.
  3. Meningkatkan pengurusan dan pelaksanaan perancangan pembangunan serta bangunan.
  4. Meningkatkan kecekapan pengurusan belanjawan serta memantapkan kutipan hasil.
  5. Mempertingkatkan dan memantapkan program kemasyarakatan dan perlancongan.