MENU
 • Standard ISO Yang Digunapakai : MS ISO 9001:2015  (klik di sini untuk paparan sijil terkini)
 • Tarikh Mula Pensijilan : 25 November 2013
 • Tarikh Dikeluarkan : 29 September 2016
 • Tampoh Sah : 12 Oktober 2016 - 14 September 2018
 • No Pensijilan : MY - AR 2410
 • Agensi Yang Menjalankan Audit Persijilan : SIRIM QAS SDN. BHD.

Skop Pensijilan :

Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan:

 • Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen & Permit
 • Kelulusan Pelan Bangunan
 • Pembersihan Kawasan
 • Perancangan Pembangunan
 • Penyelenggaraan Infrastruktur
 • Pengurusan Penilaian Cukai
 • Penguatkuasaan Undang - Undang
 • Pengurusan Unit Pusat Setempat (OSC)
 • Kelulusan Pelan dan Penyelenggaraan Landskap
 • Penyelarasan Tindakan Perundangan
 • Pengurusan Program Kemasyarakatan
 • Pengurusan  Bangunan Strata
 • Khidmat Sokongan (Pengurusan Kewangan, Sumber Manusia dan Audit Dalam )

Dasar Kualiti MS ISO 9001 : 2015

Majlis Daerah Hulu Selangor berazam menyediakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti serta penambahbaikan yang berterusan demi kepuasan pelanggan.