MENU
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Mei 2019
 
BIL
PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD
% KESELURUHAN
BIL
%
BIL
%
CATATAN
PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD
1.
Memproses permohonan serentak dalam tempoh 108 hari dari tarikh permohonan diterima
11
11
100%
-
-
-
100%
2.
Memastikan bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
nil
nil nil nil nil Cukai Taksiran dikeluarkan satu kali sahaja bagi satu penggal nil
3.
Memberi maklum balas terimaan aduan dalam tempoh satu hari bekerja
202
132
65%
70
35%
Pengadu tidak memberikan alamat atau e-mel yang lengkap menyebabkan Bahagian Korporat tidak dapat menghantar maklum balas terimaan aduan
65%
4.
Memastikan syarikat konsensi melaksanakan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dalam tempoh yang ditetapkan :
1. Kutipan sisa domestik
  • Kediaman – tiga kali seminggu
  • Komersial – setiap hari
2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
25
25
100%
-
-
-
100%
5.
Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
65
50
77%
15
23%
Masih dalam proses tindakan
 
77%
6.
Mengeluarkan lesen tidak berisiko dalam tempoh satu hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima
30
30
100%
-
-
-
100%
7.
Melaksanakan program pembangunan masyarakat di Daerah Hulu Selangor tiga bulan sekali
1
1
100%
-
-
-
100%
 8.
 
Memproses permohonan tambahan bangunan yang lengkap melalui buku panduan / pelan setara serta merta
 
39
39
100%
-
-
-
100%
9.
Memproses permohonan maklumat pemilik yang lengkap dalam tempoh tiga hari bekerja
  1. Pertukaran nama pemilik
  2. Pertukaran alamat pemilik
666
666 100% - - - 100%
10.
Memastikan permohonan pelan landskap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
1
1
100%
-
-
-
100%
11.
Memastikan server beroperasi 24 jam x tujuh hari dengan sistem uptime tidak kurang daripada 90%
7
7
100%
-
-
-
100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard
94.23%