MENU
 
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Jun 2019
 
BIL
PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD
% KESELURUHAN
BIL
%
BIL
%
CATATAN
PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD
1.
Memproses permohonan serentak dalam tempoh 108 hari dari tarikh permohonan diterima
3
3
100%
-
-
-
100%
2.
Memastikan bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
76,343 100 0.1% 76,243 99.9 - 0.1%
3.
Memberi maklum balas terimaan aduan dalam tempoh satu hari bekerja
202
164
81%
38
19%
Pengadu tidak memberikan alamat atau e-mel yang lengkap menyebabkan Bahagian Korporat tidak dapat menghantar maklum balas terimaan aduan
81%
4.
Memastikan syarikat konsensi melaksanakan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dalam tempoh yang ditetapkan :
1. Kutipan sisa domestik
  • Kediaman – tiga kali seminggu
  • Komersial – setiap hari
2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
25
25
100%
-
-
-
100%
5.
Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
59
47
80%
12
20%
Masih dalam proses tindakan
 
80%
6.
Mengeluarkan lesen tidak berisiko dalam tempoh satu hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima
10
10
100%
-
-
-
100%
7.
Melaksanakan program pembangunan masyarakat di Daerah Hulu Selangor tiga bulan sekali
2
2
100%
-
-
-
100%
 8.
 
Memproses permohonan tambahan bangunan yang lengkap melalui buku panduan / pelan setara serta merta
 
18
18
100%
-
-
-
100%
9.
Memproses permohonan maklumat pemilik yang lengkap dalam tempoh tiga hari bekerja
  1. Pertukaran nama pemilik
  2. Pertukaran alamat pemilik
170
170 100% - - - 100%
10.
Memastikan permohonan pelan landskap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
2
2
100%
-
-
-
100%
11.
Memastikan server beroperasi 24 jam x tujuh hari dengan sistem uptime tidak kurang daripada 90%
7
7
100%
-
-
-
100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard
87.36%