MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Mei 2020

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD

% KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN

PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima

4

4

100%

-

-

-

100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap

134

120

90%

14

10%

-

90%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal - sekali seminggu

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

34

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

34

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

-

-

-

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima

5

4

80%

1

20%

 

80%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko - 1 hari bekerja

13

13

100%

-

-

-

100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta

6

6

100%

-

-

-

100%

 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

97

97

100%

-

-

-

100%

9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

2

2

100%

- - -

100%

10.

Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja

7

7

100%

-

-

-

100%

Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard

98%