MENU
 
Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap bulan
bermula Januari hingga Disember 2019
 
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Jun 2019
 
BIL
PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD
% KESELURUHAN
BIL
%
BIL
%
CATATAN
PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD
1.
Memproses permohonan serentak dalam tempoh 108 hari dari tarikh permohonan diterima
3
3
100%
-
-
-
100%
2.
Memastikan bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
76,343 100 0.1% 76,243 99.9 - 0.1%
3.
Memberi maklum balas terimaan aduan dalam tempoh satu hari bekerja
202
164
81%
38
19%
Pengadu tidak memberikan alamat atau e-mel yang lengkap menyebabkan Bahagian Korporat tidak dapat menghantar maklum balas terimaan aduan
81%
4.
Memastikan syarikat konsensi melaksanakan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dalam tempoh yang ditetapkan :
1. Kutipan sisa domestik
  • Kediaman – tiga kali seminggu
  • Komersial – setiap hari
2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
25
25
100%
-
-
-
100%
5.
Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
59
47
80%
12
20%
Masih dalam proses tindakan
 
80%
6.
Mengeluarkan lesen tidak berisiko dalam tempoh satu hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima
10
10
100%
-
-
-
100%
7.
Melaksanakan program pembangunan masyarakat di Daerah Hulu Selangor tiga bulan sekali
2
2
100%
-
-
-
100%
 8.
 
Memproses permohonan tambahan bangunan yang lengkap melalui buku panduan / pelan setara serta merta
 
18
18
100%
-
-
-
100%
9.
Memproses permohonan maklumat pemilik yang lengkap dalam tempoh tiga hari bekerja
  1. Pertukaran nama pemilik
  2. Pertukaran alamat pemilik
170
170 100% - - - 100%
10.
Memastikan permohonan pelan landskap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
2
2
100%
-
-
-
100%
11.
Memastikan server beroperasi 24 jam x tujuh hari dengan sistem uptime tidak kurang daripada 90%
7
7
100%
-
-
-
100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard
87.36%
 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2018 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2017
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014