MENU

Peranan

Pihak berkuasa tempatan adalah kerajaan diperingkat tempatan yang bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, fizikal dan persekitaran bandar mengikut sempadan pentadbiran yang telah diwartakan.

Disamping bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan juga berperanan memberi perkhidmatan seperti berikut:

1.     Pembekal Perkhidmatan

2.     Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

3.     Pemangkin Pembangunan Sosial & Ekonomi

4.     Pelindung Alam Sekitar Bandar

5.     Pengutip Hasil Cukai

 

Misi

Menyediakan Perkhidmatan Perbandaran dan Membangunkan Sosio-Ekonomi Bagi Meningkatkan Kualiti Kehidupan.

 

Visi

Hulu Selangor Maju, Dinamik, Harmoni dan Sejahtera.

 

Objektif

Memberi serta menyediakan perkhidmatan perbandaran kepada semua penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor