MENU

Dasar Kualiti

Majlis Daerah Hulu Selangor bertekad meningkatkan kualiti perkhidmatan secara konsisten.

Objektif Kualiti

  1. Mewujudkan suasana serta kualiti hidup yang tinggi di dalam kawasan Majlis.
  2. Menyediakan infrastruktur yang lengkap dan sempurna bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat.
  3. Menjadikan kawasan majlis kesihatan bersih, indah, tersusun, makmur dan menjadi yang terbaik dalam semua aspek.
  4. Meningkatkan kesejahteraan serta keharmonian di dalam kawasan Majlis.