Hadiah Pengajian IPT Hadiah Pengajian IPT

 Syarat-syarat Kelayakan Permohonan :-

 1. Permohonan adalah terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.
 2. Pemohon mestilah terdiri daripada rakyat D.Y.M.M. Sultan Selangor Darul Ehsan yang memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut : (i) Pemohon lahir di Negeri Selangor; atau (ii) Ibu atau Bapa pemohon lahir di Negeri Selangor
 3.  Pemohon telah ditawarkan tempat untuk memasuki Tahun Pertama ( Semester Pertama) mulai sesi Julai 2008 sahaja.
 4. Pemohon telah ditawarkan tempat untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa (full-time courses) di IPTA atau IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan bagi pengajian di peringkat Ijazah Sarjanamuda atau Diploma sahaja.*
 5. Pemohon telahpun mendaftarkan diri di IPT bagi memulakan sesi pengajian.
 6. Pendapatan isi rumah Ibu Bapa / Penjaga Pemohon berjumlah RM1,500.00 ke bawah sahaja.

Nota :

• Matrikulasi / Kursus Persediaan / Tahun Asas / A-Level / ACCA / LCCI / ijazah Lanjutan / Kursus Pra-Perkhidmatan / Kursus Perguruan Lepasan Ijazah(DPLI/KPLI) / Pengajian Jarak Jauh(PJJ) / Pengajian Luar Kampus (PLK) tidak layak memohon.

Prosedur Permohonan :

1. Permohonan secara atas talian (online) melalui laman web Sistem Permohonan HPIPT : http://hpipt.selangor.gov.my ; dan

2. Permohonan secara manual dengan mengisi borang permohonan rasmi, iaitu Borang Permohonan Hadiah Pengajian IPT Kerajaan Negeri Selangor ( BPSM/HPIPT/2008(Pin.1/2008)) yang boleh diperoleh melalui ;

 • Memuatturun ( download ) daripada laman web Sistem Permohonan HPIPT : http://hpipt.selangor.gov.my;
 • Memuatturun ( download ) daripada laman web rasmi Kerajaan Negeri Selangor : http://www.selangor.gov.my melalui pautan (link) Pusat Khidmat Merakyatkan Ekonomi Selangor ( MES ) ; atau
 • Kaunter Urusetia Hadiah Pengajian IPT di alamat berikut : Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Tingkat 3, Bangunan S.S.A.A.S 40503 Shah Alam
 • Mana-mana Pejabat Daerah & Tanah

Panduan Mengisi Borang Permohonan 

 1. Permohonan secara atas talian (online) atau secara manual hendaklah diisi dengan lengkap mengikut panduan yang disediakan. Kegagalan pemohon untuk melengkapkan butir-butir yang dikehendaki boleh menjejaskan permohonan.
 2. Bagi permohonan secara atas talian (online), borang permohonan yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dicetak (print) terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan pihak-pihak yang berkaitan di ruangan yang telah disediakan.
 3. Bagi permohonan secara manual pula,borang permohonan perlu disemak dan dipastikan lengkap sebelum mendapatkan pengesahan pihak-pihak yang berkaitan di ruangan yang telah disediakan.
 4. Borang Permohonan yang telah disempurnakan mengikut langkah 2 dan 3 di atas hendaklah disertakan bersama lampiran dokumen yang diperlukan berdasarkan senarai semak (checklist) di dalam borang permohonan.
 5. Setiap salinan lampiran dokumen hendaklah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan & Profesional ) dan Surat Perakuan Pendapatan (jika bekerja sendiri/tidak bekerja/bersara) hendaklah diperakukan oleh ADUN / Penghulu / Pengerusi JKKK / Ketua Kampung SAHAJA*.

Nota : • Perakuan dan pengesahan oleh selain pihak-pihak yang dinyatakan di atas tidak akan dipertimbangkan. Senarai Lampiran Dokumen Permohonan :-

Setiap permohonan yang dikemukakan hendaklah disertakan bersama lampiran dokumen seperti berikut:

 1. Salinan Sijil Kelahiran Pemohon;
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemohon;
 3. Salinan Kad Pengenalan Ibu Bapa Pemohon;
 4. Salinan Surat Tawaran Kemasukan daripada IPT;
 5. Salinan Penyata Pendapatan/Penyata KWSP/Slip Gaji Ibu Bapa/Penjaga Pemohon (jika masih bekerja); atau
 6. Surat Perakuan Pendapatan Ibu Bapa/Penjaga Pemohon (jika bekerja sendiri /tidak bekerja /bersara) dengan pengesahan ADUN/Penghulu/Pengerusi JKKK / Ketua Kampung; atau
 7. Kad Pesara & Penyata Bayaran Pencen terkini Ibu Bapa/Penjaga pemohon (jika pesara Kerajaan );
 8. Salinan muka depan dan mukasurat transaksi terakhir Buku Akaun Bank Pemohon (yang tertera no. Akaun dan transaksi terakhir).

Penghantaran Borang Permohonan

Borang permohonan yang telah lengkap berserta lampiran dokumen hendaklah dikemukakan kepada Urus Setia melalui serahan tangan atau pos di alamat seperti berikut :

 1. Urus Setia Hadiah Pengajian IPT Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Tingkat 3, Bangunan S.S.A.A.S 40503 Shah Alam.
 2. Majlis Daerah Hulu Selangor Jalan Bukit Kerajaan 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor Darul Ehsan.
 3. Pejabat Tanah & Daerah Hulu Selangor Jalan Bukit Kerajaan 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor Darul Ehsan.

Prosedur Bayaran

 1. Hanya permohonan yang MENEPATI SYARAT dan didapati LENGKAP sahaja yang layak dipertimbangkan untuk proses bayaran.
 2. Bayaran hadiah berjumlah RM1,000.00 akan dikreditkan terus ke akaun pemohon atau melalui cek atas nama pemohon jika tiada Buku Akaun Bank.
 3. Setiap pemohon hanya layak dibayar sekali sepanjang pengajian , samada di peringkat Ijazah Sarjana Muda atau Diploma sahaja.
 4. Bayaran akan dibuat dalam tempoh dua ( 2) minggu (10 hari bekerja) selepas Borang Hadiah Pengajian IPT yang lengkap berserta lampiran dokumen yang diperlukan diterima oleh pihak Urus Setia.
 5. Untuk semakan status pembayaran,sila layari laman web Sistem Permohonan HPIPT: http://hpipt.selangor.gov.my

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut:

sila hubungi Urus Setia Hadiah Pengajian IPT :

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Tingkat 3, Bangunan S.S.A.A.S 40503 Shah Alam. Tel : 03-55447385 / 7484 / 7543 Faks: 03-55104095/55135564