MENU

Berdasarkan Surat Hebahan SUK Bil. 3 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bertarikh 22 Jun 2020, semua Jabatan, premis-premis termasuk premis perniagaan diarahkan supaya memastikan bendera Negeri Selangor dan Jalur Gemilang yang dikibarkan sentiasa dalam keadaan baik dan membuat penggantian segera sekiranya telah lusuh.