MENU

Tawaran Iklan bagi Premis seliaan MDHS

Senarai Kekosongan Premis

Tarikh Buka Iklan           :           01 Februari 2020

Tarikh Tutup Iklan          :           28 Februari 2020

 

1.  Ruang Niaga Premis MDHS

 

2.  Ruang Niaga Pasar Awam MDHS